Subskrypcja:

Aby otrzymać najnowsze wydanie Magazynu Rekruter i dołączyć do listy subskrybentów wypełnij poniższe pola.

Imię*

Nazwisko*

Firma

Stanowisko

Branża

E-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez Verita HR Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Puławska 182, 02-670 Warszawa, w celu korzystania z prowadzonej przez ten podmiot usługi newsletter – „Magazyn Rekruter”, wysyłany na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, czego skutkiem będzie usunięcie mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter – „Magazyn Rekruter”.*

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail) przez Verita HR Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Puławska 182, 02-670 Warszawa , zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie.*