Rejestracja


Aby dokonać rejestracji na Wieczór Rekrutera uzupełnij dane.

Imię:*


Nazwisko:*


Firma:*


Stanowisko:*


E-mail:*


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Verita HR Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa w celu prowadzenia przez ten podmiot działalności informacyjno-promocyjnej, w szczególności wysyłania powiadomień o cyklu wydarzeń branżowych Wieczór Rekrutera drogą elektroniczną (e-mail), zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie.*