Reklamuj się i zamieszczaj ogłoszenia w Magazynie Rekruter oraz na naszej stronie internetowej! Pobierz ofertę.

O nas:


Magazyn Rekruter powstał z myślą o wszystkich, którzy swoje zawodowe życie związali z branżą rekrutacyjną oraz szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dotychczas brakowało na rynku tytułu, który w przejrzysty sposób przedstawiałby codzienną pracę ekspertów z branży oraz proponował rozwiązania, jakie mogą im ją ułatwić. Magazyn Rekruter oferuje im te możliwości dostarczając porcję wiedzy oraz platformę wymiany myśli. Będąc głosem rynku rekrutacyjnego, Magazyn pozostaje bezpłatny, a przez to dostępny dla każdego, w dowolnym miejscu i czasie.

We wszystkich sprawach redakcyjnych prosimy pisać na adres: redakcja(at)magazynrekruter.pl
Aleksandra Radziewska-Wyłudek - Redaktor Naczelna

redakcja(at)magazynrekruter.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000327720
Wysokość kapitału zakładowego 267,700,00 zł
NIP 9512279576 REGON 141482461

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania, adiustowania i redagowania nadsyłanych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.